Pridajte odkaz

Toto je adresár firiem, kde nájdete všetko, čo potrebujete pre nájdenie všetkých spoločností na webe. Myslíte si, že vaše podnikanie by malo byť tiež tu? Preklikajte a pridajte ho, tým bude nájditelné aj pre ostatných zákazníkov.

Meno:
E-mail:
Kategória:
Url:
Text odkazu:
Popis:

LD systém

Systém je súbor prvkov, ktoré ovplyvňujú seba navzájom a chovanie celku. Každý z jednotlivých prvkov je závislý na jednom ďalšom prvku. Systém môže mať podsystémy.

Keď systém rozdelíme na jednotlivé časti, stráca svoje vlastnosti. Typickým príkladom môže byť počítač.

Počítač je jednoducho programovateľný stroj na spracovanie dát, grafických údajov alebo údajov z výrobného procesu, ktorý sa riadi vopred pripraveným programom, ktorý sa nachádza v pamäti počítača. LD systém je systém na pridávanie a generovanie odkazov pre online adresár.