Mapa stránok

Toto je adresár firiem, kde nájdete všetko, čo potrebujete pre nájdenie všetkých spoločností na webe. Myslíte si, že vaše podnikanie by malo byť tiež tu? Preklikajte a pridajte ho, tým bude nájditelné aj pre ostatných zákazníkov.

Administratívne a podporné činnosti
Bezpečnostné a pátracie služby
Cestovanie, cestovné agentúry a kancelárie
Čistiace činnosti
Ostatné administratívne činnosti
Sprostredkovania zamestnania
Auto-moto
Obchod s motorovými vozidlami
Oprava motorových vozidiel
Predaj dielov a príslušenstva motorových vozidiel
Doprava a skladovanie
Ostatná doprava
Ostatné činnosti v doprave
Pozemná doprava, sťahovanie
Skladovanie
Informačné a komunikačné činnosti
Filmy, multimédiá, vysielanie
Ostatné informačné služby
Vydávanie kníh a periodík
Vývoj softvéru, Firemné systémy
Kultúrne, zábavné a rekreačné činnosti
Divadlo, kino, koncerty, verejné vystúpenia
Herne a stávkové kancelárie
Ostatné kultúrne činnosti
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Nehnuteľnosti
Nákup, predaj, prenájom
Správa nehnuteľností, ostatné
Obchod
Ostatné obchod
Počítačové a komunikačné zariadenia, elektro
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky
Výrobky pre domácnosť
Základné poľnohospodárske produkty
Odborné, vedecké a technické činnosti
Architekti a stavebno-inžinierske činnosti
fotografické činnosti
Ostatné odborné činnosti
Právnici, advokáti, súdni znalci
prekladatelia
Reklama, marketing, PR
Účtovné, audit a daňové poradenstvo
veterinári
Ostatné činnosti
Ostatné činnosti
Peňažníctvo a poisťovníctvo
Banky, sporiteľne, záložne
Finančné sprostredkovanie a poradenstvo
Ostatné finančné činnosti
poistenie
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo
Lesníctvo a ťažba dreva
Rastlinná a živočíšna výroba
spracovateľský priemysel
Chemická výroba
Ostatné výroba
Strojárstvo, diely, priemyselný tovar
Výroba a spracovanie potravín a nápojov
Výroba elektroniky, elektrických zariadení
Výroba stavebných hmôt a prvkov
Výroba textilu, odevov a obuvi
Výroba voľnočasových potrieb, hier, pomôcok
Výroba z dreva
Stavebníctvo
Demolácie a príprava staveniska
Elektrické, inštalačné práce
Ostatné stavebné činnosti
Výstavba, stavebné práce
Ubytovanie, stravovanie a pohostinstvá
Catering a ostatné stravovacie služby
Hotely a penzióny
Ostatné ubytovanie
Stravovanie v reštauráciách, pri stánkoch
Vzdelávanie
ostatné vzdelávanie
Pomocné vzdelávacie činnosti
Školy, škôlky, školské zariadenia
Zásobovanie vodou a odpadmi
Odpady
Zásobovanie vodou, odpadové vody
Zdravotná a sociálna starostlivosť
Ambulantná a zubná lekárska starostlivosť
Ostatné činnosti súvisiace so zdravotnou starostli
Sociálne služby
Ústavnej zdravotnej starostlivosti

LD systém

Systém je súbor prvkov, ktoré ovplyvňujú seba navzájom a chovanie celku. Každý z jednotlivých prvkov je závislý na jednom ďalšom prvku. Systém môže mať podsystémy.

Keď systém rozdelíme na jednotlivé časti, stráca svoje vlastnosti. Typickým príkladom môže byť počítač.

Počítač je jednoducho programovateľný stroj na spracovanie dát, grafických údajov alebo údajov z výrobného procesu, ktorý sa riadi vopred pripraveným programom, ktorý sa nachádza v pamäti počítača. LD systém je systém na pridávanie a generovanie odkazov pre online adresár.